Hoe is deze ontstaan en waarom brengt het welke missie(s) voort?

Stukje voorgeschiedenis
De Crealisatie Coöperatie is van oorsprong een groep jongen mensen die begunstigd waren de wereld vanuit andere perspectieven te mogen zien. Hierin stonden ‘’Autodidact’’ en ‘’zelf doen’’ erg centraal. De Crealisatie Coöperatie, afgekort CC, is 5 jaar geleden opgericht door Jim de ruiter, Cyril Stom en Sjoerd Ruarus. Dit alles kwam na aanleiding doordat er zich een grote ruimte voordeed die tegen gunstige voorwaarden gehuurd kon worden. Zo werd al heel snel duidelijk dat door betaalbare ruimte aan te kunnen bieden; drempels worden verlaagd, de financieel wurggreep losser komt te zitten en dat er zo opeens tal van mogelijkheden ontstaan om meer te creëren, te ontwikkelen, te dromen en spelen, te verdiepen en te inspireren. Zo opende de CC op 1 juli 2012 haar deuren van de eerste loods voor alle ruimtezoekers!

Faciliteren van de gemeenschap
In het eerste jaar draaide de CC haar activiteiten in de vorm van studio- en atelier verhuur. Daar kwam al snel bij dat al deze bouwende beroepen werktuigen nodig hadden om hun ambacht en creatie tot hun recht te laten komen. De eerste formaatzaag was al snel een feit. Zo faciliteerde de CC, in de eerste 3 jaar, een ruime hout- en staal machinale voor al haar atelierhouders. In de jaren daarna ondersteunde zij met alle mogelijke middelen; als uitbreiding werkplaatsen, transport mogelijkheden en grote (goedkopere) inkoop materialen de verdere totstandkoming van de bedrijvigheid. Ook met de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering dekken nog veel (oud)atelierhouders samen elkaars rug. Dit alles, om zo de mensen achter de industrieën het beste tot hun recht te laten komen.

Hood-Kicker
Inmiddels presteert de organisatie ruim 5 jaar als ruimteverstrekker voor de Amsterdamse maak-industrie. Niet alleen maar creatieve meters worden er nu verhuurd maar zet de CC zich actief in om meer (sub)cultuur op de kaart te zetten voor Amsterdam. De huidig visie zet beleid uit om meer initiatieven aan te trekken om op nieuwe plekken meer bezieling te brengen om zo weer meer programma en reuring te geven aan een buurt of wijk van Amsterdam

De Missies
De missies die wij hebben, maken het karakter wie wij zijn. Deze zijn hieronder kort beschreven en zijn dieper uitgeschreven in één slotstuk, ons manifest. Wij vragen alle (overwegend) geïnteresseerde partijen die wij benaderd hebben of visaaversa, dit stuk te lezen en daarmee hun steun en medewerking beschikbaar willen stellen aan de totstandkoming van deze projecten.

  • Herstemmen van leegstaand vastgoed, dit voor de langere of kortere duur in en rondom Amsterdam.
  • Tenminste één vaste woon- en werklocatie te realiseren.  De CC wil een headquarters als safehouse/uitvalbasis  voor o.a. waarborging en continuïteit van bedrijven (tussen de tijdelijke projecten in).
  • De CC kijkt treurig neer naar de toenemende ‘vertrutting’, ‘veryupping’ en sociale en economische verdrukking in onze stad.  Zij wil een actieve rol  spelen in de verdere totstandkoming van de stad en met name gebieden die in transitie zijn. Zo, om de leefbaarheid, (sub)cultuur, betaalbaarheid, bewoners uit de buurt en daarmee de ”algemene happyness” te blijven waarborgen.
  • Educatie: Je bent klaar met je (kunst)opleiding, en je weet nog niet goed wat dan? Tijd voor 1 jaar Rafelrand Academie! Zo leer je van de hoed en de (rafel)rand om in Amsterdam draagvlak te creëren voor je ambacht, kunst of creatie, maar vooral om je netwerk op te bouwen en je talenten te kunnen verkopen!
  • De wereld redden: er zijn veel plekken in de wereld of in je wijk of straat waar hulp gebruikt kan worden. De CC wil graag lokaal en internationaal acties en expedities organiseren om hulp te bieden waar dit nodig is.

Naast het publiceren van ons manifest zijn wij momenteel bezig om een projectplan te vormen hoe wij onze doelen gaan bereiken. Op wederzijdse interesse kan dit plan ingekeken en besproken worden, de koffie staat áltijd klaar!

Publicatie manifest op 31 juli 2017